about Company

Năm 2016 ~ nay

Vươn lên thành doanh nghiệp chuyên cung cấp chất liệu Hàn Quốc, Thay đổi thương hiệu công ty

 • Thành lập nhà máy mới Công ty cổ phần Hanso
 • Được lựa chọn dự án cải cách công nghệ doanh nghiệp do Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Đầu tư mạo hiểm tổ chức
 • Được lựa chọn dự án liên kết áp dụng thực tiễn công nghệ dân-quân do Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng tổ chức
 • Được lựa chọn dự án áp dụng công nghệ kết hợp dân-quân do Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng tổ chức
 • Được lựa chọn dự án phát triển công nghệ nâng cao an toàn quốc dân do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng tổ chức
 • Đổi thương hiệu thành Công ty cổ phần Hanso
 • Đạt mục tiêu quốc nội hóa đầu tiên trong nước về than hoạt tính mặt nạ phòng độc dùng trong quân đội
 

2011 ~ 2015

Phát triển thành doanh nghiệp chuyên cung cấp chất liệu Hàn Quốc

 • Được lựa chọn dự án áp dụng công nghệ kết hợp dân-quân do Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng tổ chức
 • Được lựa chọn dự án liên kết áp dụng thực tiễn công nghệ dân-quân do Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng tổ chức
 • Được lựa chọn dự án nuôi dưỡng ngành công nghiệp hỗ trợ hợp tác kinh tế do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng tổ chức
 • Nhận Giải thưởng Bộ trưởng Môi trường
 • Tham gia cổ phần với doanh nghiệp Hanyang ENG Co., Ltd.
 • Ký hợp đồng nghiên cứu, phát triển chung với Công ty điện tử Samsung
 • Được lựa chọn dự án phát triển công nghệ môi trường của Bộ Môi trường
 • Được lựa chọn dự án cải cách công nghệ doanh nghiệp vừa và nhỏ
 

2006 ~ 2010

Thành công với việc sản xuất đại trà sớm nhất trong nước về chất xúc tác nhiệt độ thấp dựa trên oxit kim loại

 • Thành công với việc sản xuất đại trà sớm nhất trong nước về chất xúc tác nhiệt độ thấp dựa trên oxit kim loại
 • Cung cấp sản phẩm cho Công ty điện tử Samsung
 • Thành lập Nhà máy sản xuất chất liệu mới về môi trường
 • Sản xuất thành công sản phẩm thương mại về chất hấp phụ dùng để loại bỏ khí thải công nghiệp độc hại
 • Nghiên cứu, phát triển thành công máy móc y tế sử dụng công nghệ diệt khuẩn oxy hóa
 • Được lựa chọn dự án cải cách công nghệ doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Được lựa chọn dự án phát triển công nghệ trong công nghiệp khu vực
 

2000 ~ 2005

Thành lập công ty cùng với sự đầu tư của Công ty Samsung Fine Chemicals

 • Thành lập Lead Genex, Inc.
 • Thành lập Viện nghiên cứu chất liệu mới
 • Tham gia cổ phần với Công ty Samsung Fine Chemicals
 • Tham gia cổ phần với Công ty Chong Kun Dang
 • Được lựa chọn là doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng thành phố Daejeon
 • Được lựa chọn là Doanh nghiệp xuất sắc nhất về đầu tư mạo hiểm của Thời báo kinh tế Maeil
 • Được lựa chọn là Doanh nghiệp xuất sắc nhất về mức đầu tư mạo hiểm của Hiệp hội Doanh nhân toàn quốc
 • Được lựa chọn dự án nghiên cứu của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên
 • Được lựa chọn dự án về doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Nhận Giải thưởng Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Được lựa chọn là doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng xuất khẩu